11 oktober 2016

Theorie

Theorie Examen

  • Een goede verkeerskennis hebben is een vereiste
  • Kennis ontwikkel je door de theorie te leren
  • Regels interpreteren/inzicht krijgen leer je tijdens de lessen
  • Vlot, veilig en zelfstandig rijden volgt daaruit
  • Theorie en praktijk gaan elkaar versterken
  • Je dient je theorie op zak te hebben
  • Daarna kan pas je praktijk-examen ingepland worden

iTheorie pas