Lesmethode

"autorijden is voorbereiden”

Rijlessen worden gegeven volgens het onderwijs leermodel waarin 4 fases te onderscheiden zijn. Het te leren onderdeel wordt in de 3e fase (mentorfase) in 4 stappen aangeleerd met behulp van een, tot in detail uitgewerkte, handelingsanalyse.

De 4 fases zijn:

 • Motivatiefase – Uitleggen en motiveren van de leerstof
 • Demonstratiefase – Voordoen van het instructieonderdeel
 • Mentorfase – Nieuwe onderdeel aanleren in 4 stappen
 • Correctorfase – Zelfstandige uitvoering van de rijtaak

De mentorfase bestaat uit vier stappen. De volgorde van de vier stappen is zodanig opgebouwd dat de leerling gaandeweg steeds minder aanwijzingen krijgt totdat hij/zij de oefening geheel zelfstandig uit kan voeren.

De vier stappen van mentor fase (fase 3) zijn:

 1. Doe met mij mee (DMMM)
  Begeleiden van de rijtaak.
  Technisch beheersing voertuig staat centraal
 2. Doen op aanwijzing (DOA)
  Handelingen worden voorgezegd en de leerling voert het uit
 3. Doen op minder aanwijzing (DOMA)
  Minder sturing van de instructeur.
  Mbv steekwoorden voert de leerling de handelingen uit.
 4. Doen zonder aanwijzingen (DZA)
  Geheel zelfstandige uitvoering.
  Leerling maakt gebruik van de hardop denk methode tijdens de uitvoering. Het waarnemen en verwerken van informatie van de leerling wordt hierdoor versterkt Tijdens de correctorfase laat de leerling zien dat hij/zij de rijtaak volledig zelfstandig uitvoert zonder aanwijzingen van de instructeur en zonder de hard op denk methode.