11 februari 2017

Informatie

e-learning theorie examen
  • Een goede verkeerskennis hebben is een vereiste
  • Kennis ontwikkel je door de theorie te leren
  • Regels interpreteren/inzicht krijgen leer je tijdens de lessen
  • Vlot, veilig en zelfstandig rijden volgt daaruit
  • Theorie en praktijk gaan elkaar versterken
  • Je dient je theorie op zak te hebben
  • Daarna kan pas je praktijkexamen ingepland worden