februari 11, 2017

Lesplan

De vereisten voor het CBR rijexamen zijn kort en strak geformuleerd. Een examen leerling moet laten zien dat hij/zij vlot, veilig en zelfstandig aan het drukke en snelle verkeer kan deelnemen.

Dat leren we een leerling in 4 stappen waarbij elke stap uitgewerkt is in ongeveer tien deelstappen. Na elke les wordt op de les instructiekaart (digitaal) bijgehouden welke onderwerpen behandeld zijn en tot op welk niveau ze beheerst worden.

Stap 1 is gericht op voertuigbeheersing ofwel sturen, gas geven, remmen, schakelen en kijken wordt aangeleerd tot het niveau dat deze handelingen volledig geautomatiseerd zijn. Nadenken over welke handelingen verricht moeten worden is dan niet meer aan de orde, er zal gereageerd moeten worden op elke verkeerssituatie op een zelfstandige en vooral geautomatiseerde wijze.

Stap 2 is gericht op verhoogde beheersing van het voertuig. Dat gebeurt door het aanleren van de bijzondere verrichtingen als keren, stoppen en parkeren. Daarnaast wordt in eenvoudige verkeerssituaties gewerkt aan het veilig oversteken van kruispunten, het veilig afslaan naar links en rechts en het veilig berijden van rotondes.
NB: Van de leerling wordt verwacht inmiddels het theorie examen afgerond te hebben want kennis van de verkeerswetten en -regels is belangrijk om zelfstandig aan het verkeer deel te nemen.

Stap 3 is gericht op het rijden in steeds meer ingewikkelde verkeerssituaties zoals het berijden van complexe kruispunten in drukke verkeersgebieden en in- en uitvoegen op drukke snelwegen.

Stap 4 ten slotte is gericht op de voorbereiding op het examen. Het accent van deze stap ligt op het zelfstandig rijden. Met behulp van cluster opdrachten, oriƫntatie opdrachten en het navigatiesysteem zal de leerling een aangegeven doel moeten weten te bereiken op een vlotte, veilige en zelfstandige manier.