OVER DE RIJCOACH

Naast de instructie, staat het coachen in veilig rijden bij onze rijschool voorop. In leren te anticiperen en rijdend zelfvertrouwen opbouwen door ruimte te geven in het maken van fouten en van deze fouten te leren door zelf te analyseren wat er niet goed ging en hoe het beter kan. Het halen van je rijbewijs is slechts een middel. De basis leggen voor een leven lang veilig rijden het doel.

Wij geven rijles in de regio’s Haarlem en Amsterdam en onze rijschool is gespecialiseerd in het lesgeven aan leerlingen met autisme, AD(H)D, dyslexie en faalangst en het begeleiden van automobilisten met rijangst in de breedste zijn van het woord. Kortom iedereen kan bij ons zijn autorijbewijs halen al duurt het soms wat langer.

Wij werken samen met een aantal rijscholen in de omgeving zodat continuïteit te allen tijden gewaarborgd is. Deze samenwerking biedt voordelen zoals een vervangende instructeur bij ziekte en vakantie, proefexamens bij een instructeur van een samenwerkende rijschool en uitwisseling van leerlingen in geval van capaciteit problemen.

Op de site staan een aantal recensies vermeld die de moeite waard zijn om te lezen. Zeker weten dat jij je ook thuis voelt bij de RIJCOACH. Bel ons gerust voor meer informatie.

Rob Nijdam

Eigenaar Rijcoach

Algemene voorwaarden

Een cursist van de Rijcoach.com en/of diens ouders/verzorgers wordt/worden geacht kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden Rijcoach.

Privacy verklaring

RIJCOACH.COM is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onze Privacyverklaring.

CBR examenvoorwaarden

De aanvrager van een examen wordt geacht voorafgaand aan de aanvraag kennis te hebben genomen van de examenvoorwaarden van het CBR.

Lesovereenkomst

Download onze lesovereenkomst 2021