14 juni 2017

Autorijbewijs

Behoefte aan een autorijbewijs?

Wil jij niets liever dan je autorijbewijs halen? De rijinstructeur van rijschool De Rijcoach helpt je hier graag bij. Wij geven rijles in de regio Kennemerland en Amsterdam. Elke les zit je in dezelfde auto, naast steeds dezelfde instructeur. Onze lesmethode verloopt op een logische volgorde. En wij bieden diverse methoden om je voor te bereiden op het theorie examen. De eerste stap richting het autorijbewijs is door een afspraak met ons te maken via 06-22527070!

In vier stappen auto leren rijden

Ons lesplan (hoe veel of weinig lessen je ook nodig mag hebben) is opgedeeld in 4 stappen:

  1. Eerst komt de basis voertuigbeheersing aan bod (gas geven, remmen, schakelen)
  2. Vervolgens leer je de bijzondere verrichtingen (keren, stoppen, parkeren)
  3. Daarna bezoek je ingewikkelde verkeerssituaties (drukke kruispunten)
  4. Tot slot mag je zelfstandig rijden (als voorbereiding op het praktijkexamen)

Autorijbewijs

Deze stapsgewijze methode zorgt ervoor dat jij straks vlot, veilig en zelfstandig auto leert rijden. Ook voor leerlingen met autisme, AD(H)D, dyslexie, faalangst of bijvoorbeeld rijangst is deze leermethode uiterst geschikt. Zij vinden in deze aanpak de juiste rust, tijd en begeleiding. Na elke les houden we een (digitale) les-instructiekaart bij welke onderwerpen behandeld zijn en tot op welk niveau ze beheerst worden. Onze rijlessen zijn overigens ook opgedeeld in 4 fases.

Naar je autorijbewijs in vier fases

Onze rijlessen zijn opgedeeld in vier heldere fases:

  1. Eerst leggen wij een handeling uitvoerig aan je uit (motivatiefase)
  2. Daarna laten we zien hoe deze uitgevoerd moet worden (demonstratiefase)
  3. Vervolgens mag je de handeling zelf uitvoeren op aanwijzingen (mentorfase)
  4. Tot slot mag je volledig zelfstandig rijden, zonder aanwijzingen (correctorfase)

In de mentorfase krijg je al stap voor stap minder aanwijzingen. Zo leer je op je eigen tempo de handeling eigenhandig en naar behoren uit te voeren.

Voor het autorijbewijs moet je de praktijk én de theorie kennen

Als je je autorijbewijs wilt halen, moet je zowel ervaring met de praktijk hebben, maar ook de theorie voldoende kennen. Je mag zelfs pas op voor je praktijkexamen als je het theorie examen gehaald hebt. Wij bieden hiervoor diverse mogelijkheden in ondersteuning. Selecteer bijvoorbeeld een lespakket van iTheorie. Of meld je aan voor een interactieve theoriecursus. Individueel leren mag natuurlijk ook. Vraag ons naar informatie over alle mogelijkheden.

Jij hebt straks ook jouw autorijbewijs!

Wij helpen jou graag op een leuke, leerzame en persoonlijke wijze aan het autorijbewijs. Maak een afspraak met De Rijcoach door een mail te sturen naar info@rijcoach.com.

Bellen mag naar 06-22527070. Via ons heb jij in no time dat felbegeerde autorijbewijs in the pocket!